Biryani

 • Biryani (1 required) (up to8 Max)
 • Paneer Dum Biryani ($12.99)
 • Veg Dum Biryani ($11.99)
 • Jack Fruit Biryani ($11.99)
 • Thalappakatti Chicken Biryani ($12.99)
 • Chicken Dum Biryani ($12.99)
 • Boneless Chicken Dum Biryani ($13.99)
 • Goat Dum Biryani ($14.99)
 • Thalappakatti Veg Dum Biryani ($12.99)
 • Tomato Biryani ($11.99)
 • Fish Biryani ($14.99)
 • Shrimp Biryani ($14.99)