Falooda

Our one of the best product people love in Try state.Contains Milk Rose and Flood Icecream,noodles,Takmari seeds.

  • Select Falooda (1 required) (up to9 Max)
  • Kesar Pista Falooda ($6.99)
  • Mango Falooda ($6.99)
  • Rose Falooda ($6.99)
  • Tooti Fruti Falooda ($6.99)
  • Butter Scotch Falooda ($6.99)
  • Malai Falooda ($6.99)
  • Malai Tooti Fruti Falooda ($6.99)
  • Rajbhog Falooda ($7.99)
  • Chickoo Falooda ($6.99)