Biryani

  • Biryani (1 required) (up to8 Max)
  • Thalappakatti Chicken Biryani ($12.00)
  • Chicken Dum Biryani ($12.00)
  • Boneless Chicken Dum Biryani ($12.00)
  • Mutton Dum Biryani ($15.00)
  • Thalappakatti ($15.00)
  • Paneer Dum Biryani ($12.00)
  • Veg Dum Biryani ($10.00)
  • Jack Fruit Biryani ($10.00)

Related Items